معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل بنیاد شهید شهرستان‌های استان تهران
خدمت به جامعه ایثارگری افتخار است
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۴
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل بنیاد شهید شهرستان‌های استان تهران درارزیابی بنیاد شهید قدس گفت: خدمت به جامعه ایثارگری افتخار است، کارکنان بنیاد ارائه خدمات به ایثارگران را وظیفه خود بدانند و برای خدمت به ایثارگران از هیچ کوششی فروگذاری نکنند.
خدمت به جامعه ایثارگری افتخار است
 
به گزارش "ایثار"، حسین شکرویان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای استان تهران به همراه روسای معاونت توسعه  با رئیس و کارکنان بنیاد شهرستان قدس دیدار کرد.
معاون توسعه مدیرت و منابع انسانی بنیادشهید وامورایثارگران شهرستانهای استان تهران  در مورد این بازدید گفت: در این بازدید، از نزدیک وضعیت عملکرد شهرستان مورد ارزیابی قرار گرفت.
 شکرویان با بیان اینکه بنیاد نهاد مقدسی است افزود: خدمت به جامعه ایثارگری افتخار است، کارکنان بنیاد ارائه خدمات به ایثارگران را وظیفه خود بدانند و برای خدمت به ایثارگران از هیچ کوششی فروگذاری نکنند.
کد مطلب: 318792