داخلی صفحه هرمزگان خبر
 
زیبا ترکی زاده ؛ نخستین شهیده دفاع مقدس هرمزگان
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۰
زیبا ترکی زاده ؛ نخستین شهیده دفاع مقدس هرمزگان
 
زیبا در روستای فاریاب رودان در فصل خرماپزون در خانواده مذهبی بدنیا آمد ، دو برادر و یک خواهر بودند .
زمان مدرسه رفتن زیبا فرا رسید ، تنها مدرسه ای که در اطراف خانه آنها بود مدرسه شیخ فضل الله نوری بود به علت فاصله زیادی که با خانه آنها داشت پدر و مادر موافق مدرسه رفتن زیبا نبودند ولی زیبا اصرار داشت در همان مدرسه درس بخواند .
بالخره زیبا به مدرسه رفت و دوران ابتدایی را در همان مدرسه گذراند ،تابستانها که مدرسه تعطیل می شد زیبا به مکتب خانه ملاحسن می رفت تا قرآن را بیاموزد و حفظ کند .
همیشه وقت اذان که می رسید زودتر از همه وضو می گرفت و به مسجد می رفت ، برای خواندن نماز صبح ، زودتر از خانواده بیدار می شد و آنها را برای خواندن نماز بیدار می کرد ، کدبانوی خانه شده بود که در سن 14 سالگی پسرعمویش به خواستگاری اش آمد .
مادر زیبا تعریف می کرد : شب عروسی زیبا ، همه فامیل حضور داشتند ، زیبا با لباس عروسی زیبا و خوشگل شده بود ، وقتی او را دیدم نتوانستیم جلوی اشک هایم را بگیرم و اشک شوق از دیدگانم جاری شد .
همسر زیبا در شرکت آبادان کار می کرد ، بعد از چند روز زیبا با شوهرش به آبادان رفت ، جنگ شروع شد و عراقی ها به آبادان رسیده بودند .
چیزی شبیه خوره به جانم افتاده بود ، خواب و خوراک نداشتم ، شبی خواب زیبا را دیدم که آمد کنارم نشست ، بوی خیلی خوبی می داد چند شاخه گل سفید در دستانم گذاشت ، صورتش به مثل ماه می درخشید و چشم هایش از خوشگلی برق می زد تا خواستم چیزی بگویم رفت ، آنقدر صدایش زدم تا از خواب بیدار شدم ، می دانستم برای زیبا اتفاقی افتاده ، آنقدر بی تابی کردم تا کارم به بیمارستان کشید. با هر زحمتی بود خودم را به بندرعباس رساندم ، رفتم برای اهواز بلیط بگیرم اما بلیط نداشت به خانه بازگشتم .
همه در گوشی باهم صحبت می کردند ، تا اینکه حاج رضا نزد من آمد و گفت زیبا در مسجد پس از بجا آوردن نماز صبح بر اثر بمباران مسجد شهر آبادان توسط نیروهای عراق به شهادت رسید .
نماز صبح به شهادت رسیده ، باور کردم ، گلوله به مسجد خورده بود ، زیبا شش ماه حامله بود و یک ترکش به سرش خورده و به شهادت رسیده بود . این شهیده اهل یکی از روستاهای بخش رودخانه رودان هرمزگان به هنگام شهادت 16 ساله و حامله بود .
کد مطلب: 320014
 


 
 
جامعه ایثارگری و مطالبات قانونی
 

دکتر حمید ضیایی پرور