بازگشایی مجدد زمان آزمون کویید19
زمان آزمون کویید19 تمدید شد
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۹
بازگشایی مجدد زمان آزمون کویید19
آزمون
شنبه و یکشنبه 27 و 28 اردیبهشت
کویید 19 برای غایبین در روز شنبه و یکشنبه 27 و 28 اردیبهشت بازگشایی میگردد
کلمات کليدی: کویید19
کد مطلب: 336280
 


 
 
جامعه ایثارگری و مطالبات قانونی
 

دکتر حمید ضیایی پرور