​دوره هاي آموزشي تخصصي خردادماه 99
​دوره هاي آموزشي تخصصي خردادماه 99
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۵۱
​دوره هاي آموزشي تخصصي خردادماه 99
دوره
​دوره هاي آموزشي تخصصي خردادماه 99
هاي آموزشي تخصصي خردادماه 99 از تاریخ 10 خرداد لغایت 28 خرداد ماه  بر اساس نامه شماره 5009/99/44660  مورخ 1399/03/10 برگزار می گردد.
کلمات کليدی: آموزش کارکنان
کد مطلب: 338125
 
 
 
جامعه ایثارگری و مطالبات قانونی
 

دکتر حمید ضیایی پرور