داخلی صفحه خراسان رضوی تبريک، تسليت
 
اگهی مزایده خودرو
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۷
بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی در نظر دارد تعداد نوزده دستگاه خودروی مازاد خود را با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی به شماره فراخوان 96/1 به فروش رساند. متقاضیان محترم می توانند جهت ملاحظه و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ انتشار آگهی 96/08/04 لغایت 96/08/17 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس اینترنتی www.setadiran.ar مراجعه نمایند. همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33130211-051 اداره پشتیبانی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تماس حاصل فرمایند.

آخرین مهلت تکمیل و بارگذاری اسناد مزایده در سامانه ستاد و همچنین تحویل اصل تضمین شرکت در مزایده (پاکت الف) به دبیرخانه اداره کل تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 96/08/22 خواهد بود.

زمان و مکان جلسه کمیسیون مزایده : روزچهارشنبه مورخ 96/08/24 ساعت 8 صبح در محل ساختمان بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی – مشهد انتهای بلوار شهید مدرس برگزار خواهد شد.

به پیشنهادات ناقص، مبهم، مشروط یا فاقد سپرده کافی شرکت در مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد. کلیه هزینه های پس از فروش به عهده خریدار خواهد بود.
 
محل بازدید: مشهد- بلوار توس - نبش توس 76 (بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی )
 
تلفن تماس :   33130211 051
 
ردیف نام خودرو تعداد
1 پراید 2 دستگاه
2 پژو 405 14 دستگاه
3 سمند 2 دستگاه
4 مزدا دو کابین 1 دستگاه

 
بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی

 
کد مطلب: 223856