پرتال اطلاع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران 7 آبان 1396 ساعت 10:05 http://isaar.ir/doc/news/fa/224177/ -------------------------------------------------- چهل ودومین جلسه کمیته سرمایه انسانی عنوان : چهل ودومین جلسه کمیته سرمایه انسانی در روز چهارشنبه مورخ 3/8/96 -------------------------------------------------- متن : چهل ودومین جلسه کمیته سرمایه انسانی در روز چهارشنبه مورخ 3/8/96 با حضور اعضاء تشکیل ومراتب ذیل پس از بررسی مورد تصویب و ابلاغ قرار گرفت : 1) نحوه ارزشیابی به صورت الکترونیکی مربوط به سالهای 1395و 1396 2) موارد مأموریت ، تمدید مأموریت ، انتقال