پرتال اطلاع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران 19 ارديبهشت 1398 ساعت 12:40 http://isaar.ir/doc/news/fa/288492/ -------------------------------------------------- عنوان : آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای -------------------------------------------------- اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی در نظر دارد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) موضوع مناقصه به شرح جدول ذیل را به شرکت های واجد الشرایط واگذار نماید . متن : آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی در نظر دارد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) موضوع مناقصه به شرح جدول ذیل را به شرکت های واجد الشرایط واگذار نماید . موضوع میزان براورد اولیه به ریال میزان سپرده شرکت در مناقصه به ریال شماره مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتي ، سرويس و خدمات پذيرايي ساختمان هاي تحت پوشش ستاد و شهرستانهای تابعه اداره کل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان خراسان جنوبی 9,398,902,248 469,945,113 2098005343000001 مبلغ تضمین : شرکت کنندگان در مناقصه درصورت موافقت با شرایط باید مبلغ 469,945,113 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی به شماره حساب 92/68864868 نزد بانک ملت شعبه مدرس بیرجند در وجه اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی واریز نمایند . درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir می باشد . مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ درج اولین آگهی روزنامه تا پایان ساعت 19روز پنج شنبه مورخه 26/02/1398 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد از سایت: از تاریخ 28/02/1398 تا پایان ساعت کار اداری روز چهارشنبه مورخه 08/03/1398 به مدت 10 روز کاری می باشد . محل و زمان بازگشایی پاکت ها: ساختمان شهید احمد قاینی نجفی فاضل واقع در بیرجند - نبش مدرس 32 راس ساعت9:30 صبح روز پنج شنبه مورخه 09/03/1398 طبق برنامه زمانبندیکلیه پاکتهای پیشنهادی الزاما علاوه بر بار گذاری در سامانه مذکور به صورت فیزیکی نیز تحویل اداره حراست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی به آدرس ذیل الذکر شود . اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها : آدرس: خراسان جنوبی بیرجند- خیابان مدرس بین مدرس 30 و 32 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی تلفن تماس: 4- 05632463161 داخلی 232 و 221 و 05632463405 اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکزتماس:02127313131 دفتر ثبت نام استان : 32221220 056 ادرس دفتر ثبت نام : خراسان جنوبی- بیرجند - خیابان مطهری سازمان صنعت معدن و تجارت اتاق 107 اسناد و مدارك ارايه شده طبق ضوابط و مقررات بویژه قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های مربوطه و نیز ضوابط داخلی بنیاد بررسي می گردد.