پرتال اطلاع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران 5 دی 1397 ساعت 16:19 http://isaar.ir/doc/gallery/fa/272590/1/ -------------------------------------------------- عنوان : بیستمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی به خوشاب -------------------------------------------------- بیستمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران خراسان رضوی به شهرستان خوشاب برگزار شد. متن : به گزارش ایثار واحد خراسان رضوی، حجت الاسلام حسین معصومی با هدف رسیدگی به مشکلات ایثارگران به شهرستان های خراسان رضوی سفر می کند و شهرستان خوشاب مقصد بیستمین سفر این مقام مسئول می باشد. آرشیو بیستمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی 1-شهرستان درگز اولین سفر شهرستانی دور دوم مدیرکل بنیاد خراسان رضوی 2-دومین نشست صمیمی و دیدار چهره به چهره مدیرکل بنیاد خراسان رضوی با جامعه ایثارگری تربت حیدریه 3-سومین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی به شهرستان نیشابور 4-شهرستان گناباد، چهارمین سفر دور دوم مدیرکل بنیاد خراسان رضوی 5-نشست صمیمی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی با خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان شهرستان کاشمر 6-قوچان، ششمین شهرستان دور دوم سفر مدیرکل بنیاد خراسان رضوی 7-تربت جام، هفتمین سفر شهرستانی دور دوم مدیرکل بنیاد خراسان رضوی 8-کلات، هشتمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی 9-شهرستان بینالود نهمین سفر دور دوم مدیرکل و معاونین بنیاد خراسان رضوی 10-سبزوار، دهمین سفر شهرستانی مدیرکل و معاونین بنیاد خراسان رضوی 11-فریمان، یازدهمین سفر شهرستانی دور دوم مدیرکل بنیاد خراسان رضوی 12-چناران، دوزادهمین سفر شهرستانی دور دوم مدیرکل بنیاد خراسان رضوی 13-خواف، سیزدهمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی 14- تایباد، چهاردهمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی 15-سرخس، پانزدهمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی 16-بردسکن، شانزدهمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی 17- خلیل آباد، هفدهمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی 18-​جوین، هجدهمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی 19-جغتای، نوزدهمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی 20-​بیستمین سفر شهرستان مدیرکل بنیاد خراسان رضوی به خوشاب $("#AZ65456").load("/doc/gallery/fa/265004/ #doc_div33");