پرتال اطلاع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران 22 آبان 1397 ساعت 9:16 http://isaar.ir/doc/news/fa/266598/ -------------------------------------------------- عنوان : شماره تماس معاونین و مدیران بنیاد شهیدوامورایثارگران استان مرکزی -------------------------------------------------- متن : اطلاعات تماس معاونین و مدیران بنیاد شهیدوامورایثارگران استان مرکزی ردیف نام ونام خانوادگی سمت شماره همراه مستقیم دفتر نمابر 1 مرتضی انصاری فر مدیرکل بنیاد مرکزی 9183647451 32245070 32242049 2 قربانعلی جدیدی معاون توسعه مدیریت 9188484634 32245524 32233066 3 محمد رضا گرجی معاون فرهنگی 9188630255 32234692 32233066 4 قاسم محمدنژاد معاون بهداشت و درمان 9183612352 32236090 32233066 5 عزیزالله شیخی مهرآبادی معاون تعاون 9188630718 32221024 32233066 6 علی کوثر قربانی رئیس اداره حراست 9183677499 32235503 32225503 7 حسین نبی زاده رئیس اداره بازرسی 9123955140 32226093 32233066 8 حمید بدخشان رئیس دفتر وارتباطات و روابط عمومی 9188630415 32234687 32242049 9 مصطفی دادوند رئیس بنیاد اراک 9188486619 32242701 32242701 10 علیرضا ساعدی رئیس بنیاد خمین 9183666613 46334944 46330614 11 کریم رسولی رئیس بنیاد ساوه 9195239861 42219031 42219030 12 سیدنجات الله مولایی راد رئیس بنیاد شازند 9181621900 38222672 38223872 13 غلامرضا بهرام بیگی رئیس بنیاد محلات 9181692585 43229262 43224019 14 وحید اعلائی رئیس بنیاد آشتیان 9122395314 37222230 37222570 15 بهرام آشنا رئیس بنیاد دلیجان 9183667895 44226939 44228555 16 علی عباسی سرپرست بنیاد تفرش 9183489049 36230730 36222992 17 ابوالفضل انصاریان سرپرست بنیاد زرندیه 9124553057 45262400 45262400 18 روح الله رحیمی سرپرستبنیاد کمیجان 9189592715 35455315 35452168 19 احمد هواسیان رئیس بنیاد فراهان 9185299628 33724300 33724300 20 شهرام ثامنی رئیس بنیاد خنداب 9183642090 35624493 35624494