پرتال اطلاع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران 9 بهمن 1397 ساعت 10:43 http://isaar.ir/doc/news/fa/276506/ -------------------------------------------------- عنوان : مناقصه شماره 97/8 -------------------------------------------------- متن : فرم تعهد نامه شركت در مناقصه شماره 8/97 (فرم شماره 1) شرايط اختصاصی شركت در مناقصه شماره 8/97- خرید روتر و سوئیچ شرايط عمومی شركت در مناقصه شماره 8/97 فرم نحوه امتیاز دهی کمیته فنی بازرگانی مناقصه شماره 8/97 خرید روتر و سوئیچ فرم پیشنهادی قیمت مناقصه 8/97- روتر و سوئیچ(فرم شماره 2) قرارداد خرید، تجهیزات شبکه ( روتر و سوئیچ )