پرتال اطلاع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران 17 دی 1397 ساعت 10:08 http://isaar.ir/doc/gallery/fa/274003/1/ -------------------------------------------------- عنوان : بجستان، مقصد بیست و سومین سفر شهرستانی مدیر کل بنیاد خراسان رضوی -------------------------------------------------- عکاس: نرجس محمدی متن : به گزارش ایثار واحد خراسان رضوی، بیست و سومین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی به شهرستان بجستان برگزار شد. این سفر شهرستانی با هدف رسیدگی به وضعیت خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان برگزار می شود. آرشیو بیست و سومین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی 1-شهرستان درگز اولین سفر شهرستانی دور دوم مدیرکل بنیاد خراسان رضوی 2-دومین نشست صمیمی و دیدار چهره به چهره مدیرکل بنیاد خراسان رضوی با جامعه ایثارگری تربت حیدریه 3-سومین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی به شهرستان نیشابور 4-شهرستان گناباد، چهارمین سفر دور دوم مدیرکل بنیاد خراسان رضوی 5-نشست صمیمی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی با خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان شهرستان کاشمر 6-قوچان، ششمین شهرستان دور دوم سفر مدیرکل بنیاد خراسان رضوی 7-تربت جام، هفتمین سفر شهرستانی دور دوم مدیرکل بنیاد خراسان رضوی 8-کلات، هشتمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی 9-شهرستان بینالود نهمین سفر دور دوم مدیرکل و معاونین بنیاد خراسان رضوی 10-سبزوار، دهمین سفر شهرستانی مدیرکل و معاونین بنیاد خراسان رضوی 11-فریمان، یازدهمین سفر شهرستانی دور دوم مدیرکل بنیاد خراسان رضوی 12-چناران، دوزادهمین سفر شهرستانی دور دوم مدیرکل بنیاد خراسان رضوی 13-خواف، سیزدهمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی 14- تایباد، چهاردهمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی 15-سرخس، پانزدهمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی 16-بردسکن، شانزدهمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی 17- خلیل آباد، هفدهمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی 18-​جوین، هجدهمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی 19-جغتای، نوزدهمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی 20-​بیستمین سفر شهرستان مدیرکل بنیاد خراسان رضوی به خوشاب 21-فیروزه، بیست و یکمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی 22-مه ولات مقصد بیست و دومین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی 23-​بجستان، مقصد بیست و سومین سفر شهرستانی مدیر کل بنیاد خراسان رضوی $("#AZ65456").load("/doc/gallery/fa/265004/ #doc_div33");