پرتال اطلاع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران 22 ارديبهشت 1395 ساعت 11:29 http://isaar.ir/doc/news/fa/163105/ -------------------------------------------------- عنوان : طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان اصلاح و تصویب شد -------------------------------------------------- سعید عندلیبی گفت: نمایندگان در جلسه علنی دوشنبه 20 اردیبهشت ماه 1395 با طرح اصلاح ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری، اعاده شده از سوی شورای محترم نگهبان موافقت کردند. متن : معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: براین اساس طرح مذکور مقرر شده است: ماده واحده ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 8/7/1386 و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده میکنند، ممنوع میباشد. تبصره 1ـ مقامات مذکور در ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان 70% و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه ناشی از اصل 110 قانون اساسی از شمول این قانون مستثنی میباشند. تبصره 2ـ دستگاههای موضوع این قانون درصورت لزوم میتوانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حقالزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت میشود. تبصره 3ـ دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شدهاند را از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر، سمت و پست خود را ترک نمایند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. تبصره 4ـ کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری، صنعتی نیز مشمول این قانون میباشند. تبصره 5ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 15/8/1384 و ماده (91) قانون استخدام کشوری ـ مصوب 31/3/1345، ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 8/7/1386 و بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 15/10/1389 نسخ میشود. این مصوبه درصورت تأیید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد. پایان پیام