پرتال اطلاع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران 18 اسفند 1395 ساعت 17:44 http://isaar.ir/doc/gallery/fa/198450/1/ -------------------------------------------------- عنوان : شورای اداری بنیادشهیدوامورایثارگران خراسان جنوبی باحضورمعاون تعاون واموراجتماعی بنیادشهیدکشور -------------------------------------------------- شورای اداری بنیادشهیدوامورایثارگران خراسان جنوبی با حضور معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید کشور متن :