پرتال اطلاع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران 14 ارديبهشت 1395 ساعت 15:06 http://isaar.ir/doc/news/fa/162161/ -------------------------------------------------- عنوان : تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده (64) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران -------------------------------------------------- معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد:آیین‌نامه اجرایی ماده (64) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (تصویبنامه شماره 14574/ت51509هـ مورخ 11/2/1395 هیئت وزیران) تصویب شد. متن : سعید عندلیبی عنوان کرد ؛ هیأت وزیران در جلسه 5/2/1395 به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان مدیرت و برنامهریزی کشور و به استناد تبصره (2) ماده (64) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران ـ مصوب 1391 ـ آییننامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب و ابلاغ کرد: آییننامه اجرایی ماده (64) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران ماده 1ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف ـ بنیاد : بنیاد شهید و امور ایثارگران ب ـ دستگاههای مشمول: دستگاههای موضوع ماده (2) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران ـ مصوب 1391 ـ پ ـ ایثارگران: شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده. ت ـ اسناد و آثار: اصل هرگونه اثر و سند فرهنگی، هنری، تاریخی، علمی مکتوب و غیرمکتوب متعلق به ایثارگران اعم از دیداری، شنیداری، نوشتاری، غیرنوشتاری، مضبوط، الکترونیکی و آثار موزهای و حجمی. ماده 2 ـ جمعآوری اسناد و آثار از ایثارگران یا خانوادههای آنان، صرفاً توسط و از طریق بنیاد انجام خواهد شد و دستگاههای مشمول موظف به همکاری و هماهنگی با بنیاد میباشند. دستگاههای مشمول موظفند اصل اسناد و آثار را که قبلاً گردآوری شده است، به بنیاد تحویل دهند. ماده 3 ـ بنیاد موظف است طبق استانداردهای ابلاغی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران نسبت به نمایهسازی و فهرستنویسی و تشکیل بانک جامع اطلاعرسانی اسناد و آثار ایثارگران اقدام و استانداردهای لازم را برای حفاظت و نگهداری اسناد و آثار ایثارگران فراهم و رعایت نمایند. ماده 4 ـ اسناد و پروندههای دولتی از شمول این آییننامه مستثنی هستند. ماده 5 ـ اسناد و آثار با رعایت اصول طبقهبندی جمعآوری، نگهداری و مستندسازی خواهند شد و درصورت انتشار اسناد و آثار، رعایت حقوق مادی و معنوی صاحبان آن الزامی است. پایان پیام.