پرتال اطلاع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران 13 بهمن 1394 ساعت 14:25 http://isaar.ir/doc/message/fa/151173/ -------------------------------------------------- عنوان : مسابقه" نماز شاخه‌ی قنوت" -------------------------------------------------- متن : علاقه مندان به شرکت در مسابقه ویژه دهه فجر با مطالعه سوالات زیر پاسخ ها رادر جدول تنظیم شده واردو برگه مذکور را تا 30 بهمن ماه به مسئولان ادارات بنیاد شهرستان خود تحویل دهند. سوالات مسابقه" نماز شاخه ی قنوت" ویژه دهه مبارکه فجر در آیه 147 سوره بقره عبارت الحقّ من ربّک فلا تکوننّ من الممترین به کدام مساله اشاره دارد؟ الف) توحید و یگانگی خدا ب) تغییر قبله مسلمین ج) خلقت آسمان ها و زمین د) هجرت پیامبر با توجه به آیه 6 سوره مائده کدامیک از گزینه ها بیانگر عدم وجود سختگیری در دستورات الهی است؟ الف) عسی ان تُکرهوا شیئا و هم خیرٌ لکم ب) ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ج) لا تبدیل لکلمات الله د) انّ مع العسر یسرا وعده ی بخشش گناهان و ورود به جنت در کدام آیه آمده و سبب آن چیست؟ الف) 12 مائده قرض الحسنه به خدا ب) 6 مائده اقامه نماز و دادن زکات ج) 12 مائده اقامه نماز و دادن زکات د) الف و ج آیه 45 سوره عنکبوت به کدامیک از آثار و نتایج اقامه نماز اشاره دارد؟ الف) ایجاد نظم در زندگی روزمره ب) زیاد شدن رزق و روزی ج) کثرت یاد خدا د) دور شدن از گناه و زشتی کدام آیه ی قرآن ضمن اشاره به برپائی نماز، خوب صحبت کردن با مردم را توصیه میکند؟ الف) 177 بقره ب) 43 بقره ج) 83 بقره د) 48 حج آیه 43 سوره مدثر به کدامیک از عوامل جهنمی شدن گنهکاران اشاره دارد؟ الف) ضعف ایمان ب) کسب مال حرام ج) عدم توجه به نماز د) تبعیت از هوای نفس خداوند در قبال چه نعمتی به پیامبر دستور خواندن نماز را می دهد؟ الف) فتح مکه ب) بعثت ج) اعطای کوثر د) معراج کدام مورد از ارکان نماز به شمار می رود؟ الف) قرائت حمد ب) قیام پس از رکوع ج) قیام قبل از رکوع د) نشستن بین دو سجده کدام آیه اشاره به اقامه نماز جماعت و پرداخت زکات دارد؟ الف) 3 بقره ب) 43 بقره ج) 110 بقره د) 119 بقره موانع قبولی انفاق طبق آیه 54 سوره توبه کدام است؟ الف) کفر به خدا و پیامبر ب) به جا نیاوردن نماز، جز با کسالت ج) ترک امر به معروف د) الف و ب نام و نام خانوادگی: نام شهر و استان: شماره تماس: نسبت ایثارگری: پاسخنامه سوالات مسابقه نمازشاخه ی قنوت (ویژه ی دهه مبارک فجر) ردیف الف ب ج د 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10