پرتال اطلاع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران 19 ارديبهشت 1397 ساعت 8:39 http://isaar.ir/doc/news/fa/245134/ -------------------------------------------------- عنوان : فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خدمات پذیرایی و نظافت -------------------------------------------------- متن : اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات پذیرایی و نظافت به شماره 97/1 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1397/02/17 می باشد. متقاضیان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس قزوین بلوار شهید مدرس اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین مراجعه و یا با شماره تلفن: 33238403 - 028 تماس حاصل فرمایند.