پرتال اطلاع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران 16 دی 1397 ساعت 11:28 http://isaar.ir/doc/news/fa/273919/ -------------------------------------------------- عنوان : آگهی مزایده عمومی فروش املاک -------------------------------------------------- نوبت اول متن : اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین در نظر دارد دو باب مغازه به آدرس: قزوین، چهارراه بنیاد شهید و یک باب زیرزمین مسکونی به آدرس: قزوین، چهارراه پادگان را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. کلیه مراحل مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتی www.setadiran.ir برگزار می گردد. اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین