پرتال اطلاع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران 21 شهريور 1398 ساعت 17:24 http://isaar.ir/doc/news/fa/306003/ -------------------------------------------------- بنیاد شهرستان قزوین: عنوان : عیادت از کارکنان بنیاد جزو وظایف ماست -------------------------------------------------- رییس بنیاد شهرستان قزوین با هدف پیگیری درمان از پریسا محمدبیگی کارمند بنیاد این شهرستان عیادت کرد. متن : به گزارش ایثار واحد قزوین، علی پناه قویدل رییس و کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قزوین با هدف پیگیری درمان از پریسا محمدبیگی کارمند بنیاد این شهرستان عیادت کردند. در این عیادت، قویدل گفت: کارکنان بنیاد در ارایه ی خدمات ارزشمند به خانواده های شهدا و ایثارگران تلاش می کنند که از زحمات شان قدردانی می کنیم. وی با بیان اینکه عیادت از جامعه ایثارگران و کارکنان بنیاد جزو وظایف ماست، افزود: وظیفه ی خود می دانیم که از کارمندان بیمار بنیاد عیادت کنیم و اگر مشکلی داشته باشند در جهت رفع آن اقدام نماییم. گفتنی است: این عیادت با هدف احوالپرسی، برقراری ارتباط عاطفی و پیگیری وضعیت درمانی پریسا محمدبیگی کارمند بنیاد شهرستان قزوین انجام شد.