پژوهش زیربنای توسعه کشور
 

عبداله ارژندی؛ اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی...

 
 
آیا با افزایش تعداد بیشتری از خدمات ایثارگری در دفاتر پیشخوان دولت موافقید؟
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم