انعقاد تفاهم نامه مابین معاونت تعاون و امور اجتماعی بنیاد و شرکت ملی پست ایران

16 دی 1397 ساعت 16:06

عکاس: رحمان آسترکیکد مطلب: 273984

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/gallery/fa/273984/1/

ایثار
  http://isaar.ir