زندگی نامه شهید مير بيگ رشنويي

20 آذر 1393 ساعت 12:07

سرهنگ دوم شهيد ميربيگ رشنويي درخرم آباد بدنیا آمد


 
سرهنگ دوم شهيد ميربيگ رشنويي، فرزند صادق، در روز اول فروردين 1325در شهرستان خرم آباد- مركز استان لرستان- به دنیا آمد. پس از طی دوران طفولیت در زادگاه خود به مدرسه رفت و در سال1345 پس از اخذ مدرك سوم راهنمايي به استخدام نيروي زميني ارتش درآمد و به آموزش علوم و فنون نظامي در رسته زرهي پرداخت.
وي با اخذ درجه گروهبان سومي به تيپ 3زرهي دزفول منتقل شد و خدمت رسمي خود را در نزاجا آغاز نمود.
در طول دوران خدمت در عمده يگان هاي ارتش حضور داشت و در آبان ماه 1358 به درجه ستوان دومي نايل شد.
با بروز ناآرامي هاي كردستان در لشگر28 مراغه به سنندج اعزام شد و به مبارزه با عناصر ضد انقلاب همت گمارد.
در سال 1360 با تركش سنگين خمپاره به شدت زخمي شد و مورد عمل جراحي قرار گرفت.
در مورخه 20/ 8/ 1360 به درجه ستوان يكمي، در مورخه 20/8/64 به درجه سروان تمامي ، با بروز رشادت در عمليات هاي مختلف به 9 ماه ارشديت تشویق ، در تير ماه 1367به درجه سرگردي نايل شد و در ارديبهشت ماه1369 با اخذ كارنامه دوره عالي جنگ به درجه سرهنگ دومي مفتخر شد.
وي افسري مومن و نظامي وطن خواه بود كه با تمام وجود به كشور و مردم خدمت نمود.
سرانجام در مورخه20 /آذر/1369،در لشگر 84 خرم آباد در سمت «فرماندهي گردان» در اثر برخورد با مين در منطقه «سومار»به شهادت رسيد.


کد مطلب: 102668

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/news/fa/102668/

ایثار
  http://isaar.ir