مزایده عمومی واگذاری قسمت های درمانی و توانبخشی موسسه ایثار

5 شهريور 1397 ساعت 11:00

قسمت های درمانی و توانبخشی موسسه ایثار لرستان به مزایده عمومی گذاشته شد


به گزارش «ایثار واحد لرستان» مقرر است که قسمت های درمانی و توانبخشی موسسه ایثار لرستان برای مدت 2 سال به مزایده عمومی گذاشته شود.
شرکت کنندگان تا تاریخ 6 شهریورماه مهلت دارند به واحد امور اداری موسسه ایثار واقع در کیلومتر 5 جاده خرم آباد- الشتر جنب دهکده حمزه سیدالشهدا (ع) مراجعه نمایند و یا با شماره 09163638471-09168622792-033238390 تماس حاصل نمایند.
تاریخ برگزاری مزایده و بازگشایی پاکت های پیشنهادی روز چهارشنبه 7 شهریورماه می باشد.
انتهای پیام//


کد مطلب: 256956

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/news/fa/256956/

ایثار
  http://isaar.ir