برگزاری جلسه نخبگان شاهدوایثارگراستان

نخبگان شاهد و ایثارگر یادگاران و وارثان خونهای پاک شهدا هستند

30 خرداد 1395 ساعت 11:42


 
جلسه شورای هماهنگی  نخبگان وتشکل های شاهدوایثارگراستان کردستان باحضور مدیرکل وسایراعضا درمحل سالن جلسات اداره کل بنیادشهید برگزار گردید دراین جلسه محمد سلیمانی ضمن بیان فضائل ماه مبارک رمضان گفت که نخبگان شاهد و ایثارگر یادگاران و وارثان خونهای پاک شهدا هستندوادامه دهنده راه شهدا درسنگرعلم ودانش هستند که برای حفظ عزت واستقلال نظام مقدس اسلامی تلاش می کنندمدیرکل بنیادشهیددرادمه گفت که  نخبگان شاهدوایثارگردرعرصه های علمی توانسته اند که بادرخشش قله های علم و دانش را فتح نموده و در جبهه علمی هم مقابل دشمنان از ارزشهای شهدا دفاع کنندوی درادامه به تشریح اهداف ودستاوردهای شورای هماهنگی نخبگان وهمچنین دقت نظر وکوشش درجهت شناسایی نخبگان واستفاده از ظرفیت عظیم درراستای رسیدن به اهداف عالیه نظام وبنیادشهیدتاکید کردند درابتدای این جلسه فریبا فعله گری کارشناس مسئول نخبگان وسرآمدان شاهداستان به تشریح وتبیین دستورالعمل اجرایی جلسات شوراوپیگیری صورتجلسه های قبلی پرداختند
 
 


کد مطلب: 168440

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/news/fa/168440/

ایثار
  http://isaar.ir