همایش و دو نیمه میدانی ماراتن جانبازان خراسان شمالی

2 ارديبهشت 1397 ساعت 11:14

همایش ورزشی و دونیمه ماراتن جانبازان استان خراسان شمالی که به میزبانی شهرستان شیروان برگزار شد


همایش ورزشی و دونیمه ماراتن جانبازان استان خراسان شمالی که به میزبانی شهرستان شیروان برگزار شد


کد مطلب: 243195

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/gallery/fa/243195/1/

ایثار
  http://isaar.ir