تماس با ما

6 خرداد 1394 ساعت 9:07


آدرس و تلفن اداره کل بنیاد شهید و امورایثارگران استان
بنیاد آدرس تلفن فاکس
اداره کل شهرکرد، بلوار انقلاب، خیابان اندیشه 32221124-8 32227604

آدرس و تلفن ادارات بنیاد شهید شهرستان ها
بنیاد آدرس تلفن فاکس
شهرستان شهرکرد
 
شهرکرد،خیابان شریعتی
 
33347960-2
 
33335433
 
شهرستان بروجن  بروجن، بلوار بوعلی سینا
 
32422033
32423515
32423332
 
شهرستان لردگان لردگان، انتهای خیابان شهید کلانتری 34442030
34442267
 
34442090
 
شهرستان فارسان  فارسان،خیابان معلم، چهارراه مهدیه
 
33222197
33222452
 
33222995
 
شهرستان اردل
 
اردل، خیابان امام
 
34342040
 
34342855
 
شهرستان بن
 
بن، خیابان شهرداری
 
33720360 33720362
 
ایمیل بنیاد شهید: boniyadshahid1390chb@gmail.com
روابط عمومی بنیاد: 32221034   -   32221462


کد مطلب: 121542

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/news/fa/121542/

ایثار
  http://isaar.ir