مناقصه شماره 97/7

9 بهمن 1397 ساعت 10:35


شرايط اختصاصی  شركت در مناقصه شماره 7/97-  خرید سرور و storage

شرايط عمومی شركت در مناقصه شماره 7/97

فرم نحوه امتیاز دهی کمیته فنی بازرگانی  مناقصه شماره 7/97 – خرید سرور و storage

قرارداد خرید، تجهیزات شبکه  ( سرور و استوریج )

فرم پیشنهادی قیمت مناقصه 7/97 – سرور و storage   (فرم شماره 2)

فرم تعهد نامه شركت در مناقصه شماره 7/97 (فرم شماره 1)


کد مطلب: 276497

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/news/fa/276497/

ایثار
  http://isaar.ir