همایش بصیرت افزایی معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران

3 مهر 1398 ساعت 12:50

عکاس: سید سعید رضا رضویکد مطلب: 308112

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/gallery/fa/308112/1/

ایثار
  http://isaar.ir