زندگي نامه شهيد جعفر كوشكي

24 دی 1393 ساعت 14:03

سالروزشهادت فرمانده شهيد جعفر كوشكي


زندگي نامه شهيد جعفر كوشكي
شهيد حاج جعفر كوشكي در سال 1342 در ميان خانواده اي مذهبي ديده به جهان گشود دوران ابتدائي و راهنماي و چند سال هم از دوران تحصيلي دبيرستان را گذارند در هنگام تحصيل همراه پدر و ديگر اعضاي خانواده در امر كشاورزي شركت كرده و همواره با تحصيل علم همدوش ديگر اعضاي خانواده اش به كار مشغول مي شد در اوايل انقلاب همراه ديگر برادران شروع به فعاليتهاي سياسي و مذهبي عليه رژيم ديكتاتوري و پيشاپيش ديگر برادران در راهپيماي و تظاهراتها عليه رژيم شركت مي كرد در هنگام پيروزي انقلاب شبها تا صبح به نگهبان و پاسدار از دستاوردهاي انقلاب مي پرداخت پس از تشكيل پايگاه مقاومت حضوري فعالانه داشت و عضو پايگاه مقاومت شهيد رجائي معمولاً شدئ زحمات زيادي در رابطه با مبارزه با منافقين قاچاقچيان خوانين و ضد انقلابيون متحمل شد بارها هواي سرد زمستان كه مردم در خانه هايشان استراحت مي كردند تا صبح به گشت زني در منطقه و نگهباني از جان و مال و ناموس مردم مي پرداخت در حقيقت زبان قاصر است از اينكمه بتواند زحمات اين فرزند انقلاب را بيان كند و قلم توانائي نگارش آن همه تلاش وايثار ومقاومت و جانيازي اين ياور امام و دلسوز انقلاب و يار مستصعفين را ندارد و به قول امام فقط خدا مي تواند از اينها تشكر كند و خدا قدرر اينها را مي داند پس از اينكه رژيم بعثي عراق به نمايندگي از طرف تمامي دشمنان اسلام و ابر قدرتها به سرزمين اسلامي ايران حمله كمرد حاج جعفر همچون عاشقي وارسطه و قهرماني بزرگ طاقت و بهنيت دفاع از اسلام در سال 1361 وارد سپاه شد وي سپاه را مايه افتخار اسلامو مسلمينمي دانست و با خلوص نيت و تلاش و ايثار گري كه از خد نشان مي داد خود مايه افتخار سپاه پاسداران سپاه شد فرجا كه بود مايه دل گرمي رزمندگان و ديگر پاسداران همرزم خود بود و هر جا كه قدم مي گذاشت خواب راحت از چشم كنا ربعثي مي ربود در طول چندين سال جنگ حاج جعفر با آن همه سختي و مشقت هنوز قامت رشيدش سر فرازي و استواري قلبهاي بلند كردستان و قلبش بر فراخي دشتها گلگون خوزستان بود ولي گمنام در در ميان مدافعاني راستين اسلام زندگي مي كردند هيچ گونه چشم داشتي و هيچگونه انتظار تشكر از كسي او تنها آرزويش زيارت كربلا بود اولين سختي كربلا و آخرين شخص هم كربلا بود در نوشته هايش نام كربلا بود و در خاطر ه هايش ياد كربلا بود بي شك كربلا هم انتظار بود در انتظار گامهاي استوار فرزند امام فرزند اسلام و انقلاب و حق است اگر بگويم اكنون روح بلندش در جوار كربلاست گواراي و جودش باد كه چه جلي پر صفا و محبتي است در كنار مراد دل و مولاي قريش و چه سعادت بزرگي زحمات حاج جعفر در رابطه با انقلاب با انقلاب و جنگ بي شمار راستت و از حوصله قلم بيرون وهمين كه بگويم با شهادت اواسلام ياوري دلسوز و امام فرزندي عزيز سپاه اسلام فرمانده دلير و رزمندگان پشتيباني مقتدر و برادري غمخوار و خانواده اش عارف ارز دست دادند خدمات ارزنده او در زيبداد و حاج عمران و در بندي خان و سليمانيه در چزابه رقابيه در كوشك و خرمشهر در فاوو شملچه از ياد نخواهد رفت با زحمات شبانه روزي خود و ديگر يارانش تو پخانه لشگر 57 ابوالفضل را پا يه ريزي و راه اندازي كرد وي اين راه را قدم بزرگي در راه بدست آوردن پيروزي رزمندگان دانست او بهترين لحظات عمر خود را صرف خدمت به اسلام عزيز كرد و همچون مولايش حسين بن علي با كو فيان پست جنگيد و بالاخره در تاريخ 65/111/25 در عمليات كربلاي 5 در شلمچه در حقيقت در كربلاي ايران چون حسين بدست كوفيان به شهادت رسيد و عاشقانه دعوت حق را لبيك گفت : آري حاج جعفر از ميان ما رفت ولي يادش تا عبد در قلبهاي ما زنده است او همچون حسين زينبي دارد كه يادگار اوست پيام رسان خون او در رسواگرا يزيد زمان اوست اگر شهادت او ضدربه اي بود بر اسلام ولي نام و يادش مايه افتخاري شد براي مسلمين و رهروان راه او و او با خويش اسلام و درخت اسلام را آبياري كرده با رفتن او جايش در ميان لشگري عظيم خالي ماند و سالهل زحمت مي خواهد تا دگر بار همچون او فردي رشيد و دلاور و دلسوز تربيت شد و گمنام بود و مظلومانه همچون سالارش حسين (ع) مردم او را نشاختند و ما هم او را نمي شناختيم قله هاي سر به فلك كشيده كردستان او را مي شناسند دشتهاي گرم و فراخ گوي هنوز منتظر قدمهاي او هستند آري رقبيه او را مي شناسد چزابه و زيبداد او را خوب مي شناسند شلمچه وام الرساس او را مي شناسند هنوز جاي پاي او بر روي خاك مقدس وخون رنگ غرب ،جنوب كشور معلوم است و به راستي كه از همه بالاتر مكه و مدينه صفا و مروه منا و عرفات او را بياد دارند هنوز صداي لبيك الهم لبيك او در گوش صفاعرفات كور نشده و به درستي اينها در پيشگاه خدا براي او گواهي خواهد دا با عمل خود به ديگران آموخت كه چگونه بايد از اسلام دفاع كنند و الگوي شد براي همه پاسداران حقيقي اسلام و انقلاب و مايه افتخار پاسداران اسلام وگرديد آري خداوند با داشتن چنين بندگاني بر فرشتگان مباهات مي كند انان را به در گاه خود فرا مي خواند چرا كه بهترين جا براي اين عزيزان لقاي پروردگار است


کد مطلب: 105569

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/message/fa/105569/

ایثار
  http://isaar.ir