شماره تماس معاونین و مدیران بنیاد شهیدوامورایثارگران استان مرکزی

22 آبان 1397 ساعت 9:16


اطلاعات تماس معاونین و مدیران بنیاد شهیدوامورایثارگران استان مرکزی
ردیف نام ونام خانوادگی سمت شماره همراه مستقیم دفتر نمابر
1 مرتضی انصاری فر مدیرکل بنیاد مرکزی 9183647451 32245070 32242049
2 قربانعلی جدیدی معاون توسعه مدیریت  9188484634 32245524 32233066
3 محمد رضا گرجی معاون فرهنگی 9188630255 32234692 32233066
4 قاسم محمدنژاد معاون بهداشت و درمان 9183612352 32236090 32233066
5 عزیزالله شیخی مهرآبادی معاون تعاون 9188630718 32221024 32233066
6 علی کوثر قربانی رئیس اداره حراست 9183677499 32235503 32225503
7 حسین نبی زاده رئیس اداره بازرسی 9123955140 32226093 32233066
8 حمید بدخشان رئیس دفتر وارتباطات و روابط عمومی 9188630415 32234687 32242049
9 مصطفی دادوند رئیس بنیاد اراک 9188486619 32242701 32242701
10 علیرضا ساعدی رئیس بنیاد خمین 9183666613 46334944 46330614
11 کریم رسولی رئیس بنیاد ساوه 9195239861 42219031 42219030
12 سیدنجات الله مولایی راد رئیس بنیاد شازند 9181621900 38222672 38223872
13 غلامرضا بهرام بیگی رئیس بنیاد محلات 9181692585 43229262 43224019
14 وحید اعلائی رئیس بنیاد آشتیان 9122395314 37222230 37222570
15 بهرام آشنا رئیس بنیاد دلیجان 9183667895 44226939 44228555
16 علی عباسی سرپرست بنیاد تفرش
9183489049
36230730 36222992
17 ابوالفضل انصاریان سرپرست  بنیاد زرندیه 9124553057 45262400 45262400
18 روح الله رحیمی   سرپرستبنیاد کمیجان
9189592715
35455315 35452168
19  احمد هواسیان رئیس بنیاد فراهان
9185299628
33724300 33724300
20 شهرام ثامنی رئیس بنیاد خنداب 9183642090 35624493 35624494

 
 


کد مطلب: 266598

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/news/fa/266598/

ایثار
  http://isaar.ir