برگزاری دیدار عمومی روسای بنیادها با جامعه ایثارگری استان

12 شهريور 1398 ساعت 13:58کد مطلب: 305008

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/gallery/fa/305008/1/

ایثار
  http://isaar.ir