طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان اصلاح و تصویب شد

22 ارديبهشت 1395 ساعت 11:29

سعید عندلیبی گفت: نمایندگان در جلسه علنی دوشنبه 20 اردیبهشت ماه 1395 با طرح اصلاح ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری، اعاده شده از سوی شورای محترم نگهبان موافقت کردند.


 معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت:
براین اساس طرح مذکور مقرر شده است:
ماده واحده ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 8/7/1386 و کلیه دستگاه­هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می­کنند، ممنوع می­باشد.
تبصره 1ـ مقامات مذکور در ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم­طرازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان 70% و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه ناشی از اصل 110 قانون اساسی از شمول این قانون مستثنی می­باشند.
تبصره 2ـ دستگاه­های موضوع این قانون درصورت لزوم می­توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق­الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می­شود.
تبصره 3ـ دستگاه­های مشمول مکلفند ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده­اند را از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر، سمت و پست خود را ترک نمایند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره 4ـ کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری، صنعتی نیز مشمول این قانون می­باشند.
تبصره 5ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 15/8/1384 و ماده (91) قانون استخدام کشوری ـ مصوب 31/3/1345، ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 8/7/1386 و بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 15/10/1389 نسخ می­شود.
این مصوبه درصورت تأیید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.
پایان پیام


کد مطلب: 163105

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/news/fa/163105/

ایثار
  http://isaar.ir