شهید" مهدی حسن پور دیل

شهید" مهدی حسن پور دیل

3 آبان 1395 ساعت 22:13


🇮🇷🌻🇮🇷🌻🇮🇷🌻🇮🇷🌻🇮🇷🌻🇮🇷🌻

📝 بنام خداوند شهدا و مردان

💐 تقدیم به روح بزرگ پدرم که در زمان شهادت برادرم چون در بیمارستان بستری بود تا چند ماه نمی دانست که فرزندش به شهادت رسیده...
🌺🌺🌺

💐 تقدیم به روح بزرگ مادرم که با دیدن عکس فرزند شهیدش در روز تشییع شهید بینایی چشم خود را از دست داد.
🌸🌸🌸

💐 تقدیم به روح بزرگ عموی عزیزم شهید "ملا خورشید پورحسن" که در دفاع از ناموس دو دختر معصوم به شهادت رسید.
🌹🌹🌹

🕊 روزی که پدر بوسه بزد صورت ماهت 
     گفتا که پرواز کنی تا به شهادت 

✨ آن وقت که بزد بوسه بر آن زیر گلویت
     دانست سفرت مقصد آن است به خدایت

🌪 گفتش که پدر ترا سپردم به خدایت 
      ممنون خداوند به وفا دادم امانت

🌴 گفتند برو ای پسرم چون علی اکبر 
     شرمنده مولا نشویم روز قیامت

🌹 در خون تو هست غیرت خورشید عزیزم
     ای شیر شجاع وارث ایمان و شجاعت 

🌊 ای یوسف کنعانی من سفر سلامت 
     چشم پدرت نور ندارد ز فراغت

🌦 یادم نرود گریه آن مادر معصوم
     از ذهن نرود خاطره روز وداعت😭

⚫️ در تشییع تو مادرمان عکس ترا دید
     کور شد دو تا چشمش از آن داغ و عزایت

🍃 چند ماه پدر پیر ندانست که شهیدی 
     با آمدنش باز نشستیم به فراقت 

⛈ ای مایه رحمت و ای آیینه حق 
      ای کاش که جانم بشد آن روز فدایت

✨ ای نابغه مدرسه و زاهد مسجد
     الحق که اجابت شده است باز دعایت

📞 بیسیم تو در جبهه دهلاویه، بستان 
      با رمز حسین آمده است باز سراغت

🌷 کس نیست فراموش کند خلق نکویت
     دل تنگ رخ ناز تو گشتند رفقایت 

🌧 ای مایه رحمت و ای هدیه یزدان 
      در نزد خداوند چه نکو کردی اقامت

🌺 الحق در این جا چقدر جای تو خالیست
     غمگین شده دوستان و سیه پوش عزایت

✅ آیا بشود باز نگاهی بنماییf
     تا سیر ببوسم سر و آن صورت نازت

📜 در نامه نوشتی و سفارش به عزیزان
     باشید همگی یاور و یاران ولایت

🇮🇷 آری شهید شد شهید پورحسن دیل 
     همنام امام مهدی و دوستدار امامت

🇮🇷 مهدی بسیجی شهید پورحسن دیل
     شاگرد امام نابغه با عشق و شجاعت

شعر از: حمید پورحسن دیل برادر "شهید" مهدی حسن پور دیل
 


کد مطلب: 180503

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/news/fa/180503/

ایثار
  http://isaar.ir