ملت غیور ایران از فرصت جهاد استفاده کنند

فرازی وصیت نامه شهیدسید محمدامین راستی

14 فروردين 1396 ساعت 10:14

فرازی از وصیت نامه شهید معظم محمد امین راستی


گزارش خبرنگار ایثار از یاسوج، شهید سید محمد امین راستی از ملت غیور ایران می خواهد تا از فرصت جهاد استفاده کنند و خود از اینکه این توفیق نصیبش گردیده خوشحال است. شهید راستی جهاد را مفید دو فایده می داند: یکی دفاع از ناموس کشور و دیگر ضربه رساندن به استکبار.
تاریخ تولد: 2/1/1340
محل تولد: شهرستان بویراحمد، ناصرآباد دشت روم
تاریخ شهادت:  4/4/1367
زیارتگاه: روستای ناصرآباد


کد مطلب: 200294

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/news/fa/200294/

ایثار
  http://isaar.ir