برگزاری هفتمین دوره بررسي و ارزيابي توانمندي هاي مديريتي در كانون ارزيابي

برگزاری هفتمین دوره بررسي و ارزيابي توانمندي هاي مديريتي در كانون ارزيابي

9 دی 1396 ساعت 15:58


برگزاری هفتمین دوره بررسي و ارزيابي توانمندي هاي مديريتي در كانون ارزيابي:
کانون ارزیابی یا مراکز ارزیابی (Assesmant Center) به ارزیابی گروهی از شركت كنندگان توسط تیم ارزیابی با استفاده از ابزارهای متنوعی دلالت دارد كه به منظور شناسایی و یا انتخاب افراد واجد شرایط برای تصدی مناصب کلیدی استفاده می ‌شود‌. از این ارزیابی ها می توان برای سنجش آمادگی ها و توانایی های فعلی افراد و یا استعدادهای بالقوه آنها استفاده كرد.
كانون هاي ارزيابي بر چهار عنصر اساسي متكي هستند. شايستگي ها، ابزارها، ارزياب ها، و داوطلبان ارزيابي (ارزيابي شوندگان). در واقع كانون ارزيابي با تعامل افراد شركت كننده در كانون با تمرين هاي ارزياب ها و شايستگي هاي مورد سنجش شكل مي گيرد. اين مهم با شناخت دقيق ارزيابي شوندگان از اهداف و فلسفه كانون هاي ارزيابي و استفاده از نتايج آن براي اهداف توسعه اي داوطلبان و ايجاد انگيزش و ديد گاه مثبت نسبت به كانون هاي ارزيابي حاصل مي شود.
 


کد مطلب: 230895

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/news/fa/230895/

ایثار
  http://isaar.ir