درگذشت دو پدر شهید شهرستان بانه

پدرشهیدان اسمعیل پور وعلیدوست

25 بهمن 1396 ساعت 8:27


به گزارش ایثار خلیل اسمعیل پور پدر شهیدان بختیار وعلی اسمعیل پور واحمد علیدوست پدرشهیدان لیلا وبیان علی دوست  از شهدای شهرستان بانه دعوت حق را لبیک وبه فرزندان شهید خود پیوستند روحشان شاد


کد مطلب: 236169

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/news/fa/236169/

ایثار
  http://isaar.ir