چهل و یکمین جلسه کمیته سرمایه انسانی در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع برگزار گردید

چهل و یکمین کمیته سرمایه انسانی

16 مهر 1396 ساعت 12:34


چهل و یکمین جلسه کمیته سرمایه انسانی در مورخ 15/7/96 با حضور اعضاء تشکیل و مقرر گردید درخصوص رعایت شرایط احراز مشاغل اختصاصی با سازمان اداری واستخدامی کشور مکاتبه و پیشنهادات لازم ارائه شود .
 

 


کد مطلب: 221723

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/news/fa/221723/

ایثار
  http://isaar.ir