کمیسیون پزشکی تعیین درصد جانبازی در هرمزگان برگزار شد

13 اسفند 1395 ساعت 10:59

کمیسیون پزشکی با بررسی 230 پرونده جانبازان متقاضی افزایش درصد جانبازی در هرمزگان برگزار شد.کد مطلب: 197631

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/gallery/fa/197631/1/

ایثار
  http://isaar.ir