پرداخت حقوق، مزایا و مستمری ایثارگران

پرداخت پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و پاداش پایان خدمت جانبازان تبصره یک به ذینفعان

27 خرداد 1398 ساعت 20:11


■ شناسه خدمت 19091518100
■ نام واحد تعاون / پذیرش شاهد
■ عنوان خدمت پرداخت حقوق، مزایا و مستمری ایثارگران
■ عنوان زیر خدمت پرداخت پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و پاداش پایان خدمت جانبازان تبصره یک به ذینفعان
■ نوع خدمت G2C
■ محل ارایه خدمت الکترونیکی
■ ملاحظات خدمت درخواست محور نیست.
■ نام سامانه و آدرس https://isaarit.isaar.ir
■ شرح خدمت به استناد ماده 48 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ( مصوب 26/02/1375)
■ مدارك لازم برای انجام خدمت مورد نیاز نیست.
■ قوانین و مقررات بالا دستی قانون حالت اشتغال مصوب 30/6/72 ماده 38 و 39 و40 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
■ متوسط مدت زمان ارایه خدمت 2 سال
■ هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان رایگان
■ نوع مخاطبین 1- ایثارگران 2- فرزند شهید
■ مراحل گردش کار 1ـ شناسایی واجدین شرایط
2- دریافت احکام بازنشستگی شهدای شاغل ازیگان مربوطه
3- صدور حکم بازنشستگی برای غیر مستخدم وصدور حکم بازنشستگی  برای واجدین
4- پرداخت پاداش به صورت متمرکز از مرکز پس از تامین اعتبار توسط دولت
■ رویه ارایه شکایت در صورت شکایت از روند اجرا و برآورده نشدن درخواست می توانید از روش های ذیل اقدام نمایید:
- با رییس بنیاد شهید شهرستان محل پرونده ملاقات و طرح موضوع نمایید (در صورت عدم رسیدگی):
- به رییس اداره مربوطه در ستاد استان مراجعه نمایید (در صورت عدم رسیدگی):
- به معاون مربوطه در ستاد استان مراجعه نمایید (در صورت عدم رسیدگی):
- به مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مراجعه نمایید (در صورت عدم رسیدگی):
- به ادارات رسیدگی به شکایات و حراست مراجعه نمایید.
ضمناً به صورت الکترونیکی از سامانه ثبت شکایات در پورتال  ایثار به آدرس www.isaar.ir نیز می توانید اقدام نمایید.
■ معرفی مسوول و واحدهای سازمانی ارایه خدمت بنیاد شهید محل پرونده: کارشناس تعاون
اداره کل بنیاد شهید: کارشناس امور اداری و پذیرش ایثارگران
■ آدرس و تلفن تماس فیزیکی ارایه خدمت بنیاد محل پرونده (مشاهده آدرس و شماره تلفن های تماس بنیاد)
■ ساعات مراجعه برای دریافت خدمت بدون محدودیت
■ سوالات متداول مبنای محاسبه ذخيره مرخصي شهدا چگونه وبه چه صورت وبه چه کسانی تعلق می گیرد؟
به والدین شهید پاداش پایان خدمت تعلق می گیرد یا خیر؟
در سال ۷۴ حالت اشتغال بنیاد شدم و کمیسیون پزشکی هم کارافتادگی کلی برای من تشخیص داده است. آیا بازنشستگی و حق سنوات به ما تعلق می‌گیرد؟
آیا به جانبازان 25 درصد به بالا که حالت اشتغال هستند پاداش پایان خدمت و سنوات بازنشتگی تعلق می گیرد؟
(مشاهده سوالات بیشتر)
■ تعداد بار مراجعه حضوری جهت دریافت خدمت 0 بار
■ استعلام های مربوط به خدمت نام دستگاه: - نام سامانه: -
فیلد مورد تبادل: - مبلغ: -
الکترونیکی: - غیرالکترونیکی: -
■ نمودار فرآیند ارایه خدمت
■ بیانیه سطح توافق خدمت
1 - مقدمه
این توافقنامه به استناد ماده 48 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ( مصوب 26/02/1375) جهت پرداخت پاداش پایان خدمت و بازنشستگی انجام می گیرد.
2 -  هدف
هدف از این توافقنامه پرداخت پاداش پایان خدمت بعد از 30 سال خدمت شهید می باشد.
3 - مسئولیت
اداره پذیرش امور ایثارگران میبایست طبق قانون حالت اشتغال مصوب 30/6/72 ماده 38 و 39 و40 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
4 - تعهدات متقابل خدمتگیرنده و دستگاه اجرایی
1ـ شناسایی واجدین شرایط
2- دریافت احکام بازنشستگی شهدای شاغل ازیگان مربوطه
3- صدور حکم بازنشستگی برای غیر مستخدم وصدور حکم بازنشستگی  برای واجدین
4- پرداخت پاداش به صورت متمرکز از مرکز پس از تامین اعتبار توسط دولت
5 - هزینه ها و پرداختها
تمامی خدمات کاملا رایگان می باشد.
6 -  دوره عملکرد
ارائه این خدمت یک بار بوده که پرداخت ممکن است 2 سال به طول بیانجامد
7 -   خاتمه توافقنامه
خاتمه موافقتنامه سطح خدمت از طریق ستاد مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران اعلام می¬گردد.


کد مطلب: 293139

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/news/fa/293139/

ایثار
  http://isaar.ir