برگزاری دوره های آموزشی "آشنایی با احکام کارگزینی" و "تجزیه و تحلیل اداری"

برگزاری دوره های آموزشی "آشنایی با احکام کارگزینی" و "تجزیه و تحلیل اداری"

28 مهر 1397 ساعت 15:39


دوره های آموزشی "آشنایی با احکام کارگزینی" و "تجزیه و تحلیل اداری" ویژه امور کارکنان اداره کل توسعه منابع انسانی به صورت حضوری از تاریخ 1397/07/09 لغایت 1397/07/25 با حضور فعالین حوزه امور کارکنان ستاد مرکز و استان ها به مدت سه هفته در محل اداره آموزش به دستور مدیرکل محترم توسعه منابع انسانی جهت بازآموزی فعالیت های این حوزه با همکاری روسای محترم ادارات برگزار گردید.
برای کسب اطلاعات بیشتر به نامه شماره 5009/3/5223 تاریخ 1397/06/25 مراجعه فرمایید.
 


کد مطلب: 263728

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/news/fa/263728/

ایثار
  http://isaar.ir