مراسم افتتاحیه نمایشگاه چهل چراغ «آثار سرآمدان هنری شاهد و ایثارگر»

21 اسفند 1397 ساعت 10:00

عکاس: رحمان آسترکیکد مطلب: 282538

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/gallery/fa/282538/1/

ایثار
  http://isaar.ir