فرماندار تکاب از جانبازان بستري شده در بيمارستان شهداي اين شهرستان عيادت کردند

22 خرداد 1390 ساعت 8:46


داعي فرماندار تکاب به همراه جمعي از مسئولين با حضور در بيمارستان شهداي اين شهرستان از جانبازان بستري عيادت و ضمن دلجويي ازآقايان الطافي و جعفري جهت بهبود وضعيت حال آنها ديدار کردند


کد مطلب: 26666

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/news/fa/26666/

ایثار
  http://isaar.ir