فرازي از وصیت نامه شهید اورنگ خندانى ‏

فرازي از وصیت نامه شهید اورنگ خندانى ‏

30 آبان 1395 ساعت 20:57

فرازي از وصیت نامه شهید اورنگ خندانى


🇮🇷بسم رب الشهداء و الصدیقین🇮🇷

💦 جرعه ای از وصیت نامه شهید اورنگ خندانى
‏ 
🍃 مادر و پدر عزيزم، و تمامى برادران و دوستانم كه عمرى را با شما سپرى نمودم هنگامى كه نام شما را مى آورم و مى خواهم در وصيت نامه ام براى شما چيزى بنويسم بسيار ناراحت و خجل هستم 💚 زيرا براى تو اى مادر و پدر عزيزم فرزند خوبى نبودم و نتوانستم براستى دينى كه نسبت به شما داشتم بخوبى اداء نمايم و شما را بيش از پيش از خود راضى و خشنود سازم.

🌴 غير از اسلام راه ديگرى را انتخاب نكنيد فقط به كتاب قرآن چنگ بزنيد و اهل بیت را رها نکنید.
 و بدانيد هرگاه سعادت يافتم و شهيد شدم، براستى سعادتى است براى من و افتخارى است براى پدر و مادرم كه فرزندى تربيت كرده اند كه حسين وار در راه خدا و قرآن و رسول خدا شهيد مى شود. 🇮🇷 مادرم در مرگ من به هيچ وجه ناراحت نشويد و شيون مكن خوشحال باش...

🌹 این راه، راه رسيدن به الله و راه امام حسين (ع) است. بدانيد كه اين راه را داوطلبانه و آگاهانه انتخاب نمودم و از اين بابت پيش از هرچيز خوشحال و راضى هستم.

🌻یادش گرامی و راهش پر رهرو،،،صلوات🌻

http://telegram.me/kbshohada


کد مطلب: 179066

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/news/fa/179066/

ایثار
  http://isaar.ir