روابط عمومی گیلان

9 خرداد 1394 ساعت 12:58


اداره کل بنیاد شهیدو امورایثارگران استان گیلان

روابط عمومی
تلفکس: 33118535   013
دفتر مدیرکل 
33113811  و  33113812    013
نمابر: 33118889
 


کد مطلب: 121924

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/mataleb_dakheli/fa/121924/

ایثار
  http://isaar.ir