استمرار و اثر بخشي دوره هاي جانشين پروري

استمرار و اثر بخشي دوره هاي جانشين پروري

14 آبان 1396 ساعت 16:26


برابر مصوبات صورتجلسه شماره ۱۳ تاريخ ۰۵ /۰۳/ ۱۳۹۵ شوراي راهبري توسعه مديريت  و با عنايت به نامه شماره ۲۴۰۰ /۴/ ۴۰۰۱ تاريخ ۲۵ /۱۲/ ۱۳۹۵ مبني بر توانمندسازي و ارتقاي سطح دانش و مهارت مديران سازمان مقرر گرديد به منظور استمرار و اثربخشي فرآيند آموزشي و صرفه جويي در هزينه ها، ادامه دوره‌هاي جانشين پروري از چهار هفته به سه هفته تقليل يافته و از تاريخ ۲۱ /۰۷/ ۱۳۹۶ در محل كردان كرج اجرا مي شود.
 


کد مطلب: 224894

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/news/fa/224894/

ایثار
  http://isaar.ir