برگزاری آزمون مجدد دوره آموزشی عمومی "مدیریت هوشمند اسناد اداری"

برگزاری آزمون مجدد دوره آموزشی عمومی "مدیریت هوشمند اسناد اداری"

19 آبان 1397 ساعت 11:11


به اطلاع همکاران محترم می رساند آزمون مجدد دوره آموزشی عمومی "مدیریت هوشمند اسناد اداری" از تاریخ 1397/08/26 لغایت 1397/08/29 ويژه غائبين و مردودين برگزار می گردد.
برای کسب اطلاعات بیشتر به نامه شماره 5009/4/6857 تاریخ 1397/08/09 که در فایل ضمیمه موجود می باشد مراجعه فرمایید. 


کد مطلب: 266123

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/news/fa/266123/

ایثار
  http://isaar.ir