اردوی یکروزه خانواده شهدای مدافع حرم در قم برگزار رشد

29 تير 1398 ساعت 8:53

اردوی آموزشی - تفریحی خانواده معظم شهدای مدافع حرم به اردوگاه دشت بهشت قم برگزار شد.کد مطلب: 297723

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/gallery/fa/297723/1/

ایثار
  http://isaar.ir