مجتمع فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار استان مرکزی تأسیس شد

27 شهريور 1398 ساعت 15:14

مجتمع فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار استان مرکزی به عنوان بیست و هشتمین شعبه مجتمع ایثار با حضور حمیدرضا پورحاج رضایی مدیرعامل موسسه فرهنگی، ورزشی و توان‌بخشی ایثار تأسیس شد.


به گزارش «ایثار» مدیرعامل موسسه فرهنگی، ورزشی و توان‌بخشی ایثار در مراسم تأسیس مجتمع فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار استان مرکزی، کیفیت ساخت مجتمع توانبخشی ایثار استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با تاسیس و افتتاح این پروژه می‌توان خدمات شایست