برگزاری دوره سیستم بهای تمام شده خدمات

برگزاری دوره سیستم بهای تمام شده خدمات

21 تير 1396 ساعت 14:31


کارگاه "پیاده سازی سیستم بهای تمام شده خدمات" ویژه رابطین بودجه در معاونت های مختلف ستاد در سال 1396 در روزهای 19، 21 و 26 تیرماه از ساعت 8 صبح لغایت 16 برگزار میگردد.
جهت اطلاعات بیشتر به نامه شماره 291 / 5009/ 5007 تاریخ 11 / 04/ 1396مراجعه فرمایید.


کد مطلب: 210809

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/news/fa/210809/

ایثار
  http://isaar.ir