رونمایی از تابلو شهدای دانشجو در دانشگاه پیام نور

8 اسفند 1397 ساعت 13:11

مراسم رونمایی از تابلو شهدای دانشجو در دانشگاه پیام نور با حضور رئیس بنیاد میناب و رییس دانشگاه و دانشجویان و مشکل بسیج دانشجویانکد مطلب: 280631

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/gallery/fa/280631/1/

ایثار
  http://isaar.ir