تشییع جانباز70درصد شهید محمد علی موالی سردرود برگزار شد

10 تير 1398 ساعت 11:01

با حضور گسرترده مردم و مسئولین و ، جانبازان 70درصد و مدیر کل بیناد شهید وامور ایثارگران آذربایجان شرقی مراسم تشییع جانباز70درصد شهید محمد علی موالی سردرود برگزار شدکد مطلب: 294943

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/gallery/fa/294943/1/

ایثار
  http://isaar.ir